PRADA-studien løser «hjertesorg» etter cellegift

I september var jeg så heldig at jeg fikk høre et foredrag av Geeta Gulati som står bak PRADA-studien, en flott og dedikert dame. Mye av støtten til forskningen har hun fått fra rosa sløyfe, som jeg nevnte i innlegget fra oktober. Du kan nå lese mer om PRADA-studien og Geeta Gulati på NRK, Norske forskere kan ha løst cellegiftproblemet.

PRADA - Prevention of cardiac dysfunction during adjucant breast cancer therapy. 

Det Geeta Gulati fortalte oss var at pasienter kunne oppleve hjerteskade, eller i verste fall hjertesvikt som følge av behandlingen. Det er kanskje ikke noe vi hører om, men det bør taes seriøst. Jeg stiller meg undrende til hvorfor ingen onkologer nevner denne bivirkningen til pasienter som ikke er HER2-positiv, er det i frykt for at man skal takke nei til behandlingen? Første gangen jeg hørte om denne mulige bivirkningen var fra Geeta Gulati selv under foredraget hun holdt. Geeta nevnte at hjerteskaden eller hjertesvikten ikke trengte å oppstå under selve behandlingen, ei heller rett etter. Det kunne dukke opp som en senskade lengre fram i tid, noe som etter min mening derfor bør følges tettere opp av lege. Å kombinere det med den årlige kontrollen bør kunne fungere, eller?

"Opptil 3,2 prosent av dem som behandles med antrasykliner, kan få en kronisk hjertesvikt innen 5 år. Rundt 21 prosent får en ikke symptomgivende hjertesvikt innen 2 år."(F)EC
Den mest typiske cellegiften antracyklin, best kjent som E i EC, tidligere FEC. Et mer passende navn er den røde djevelen på grunn av farven. En stor andel av brystkreftpasienter mottar denne behandlingen, som kan gi hjerteskade eller hjertesvikt. Om forskningen til Geeta Gulati kan være med på å forebygge eller i bestefall unngå den type skade/svikt så vil det hjelpe en stor gruppe. Merk at denne cellegiften brukes ikke kun hos damer med brystkreft, men også lunge, livmor eller lymfom for å nevne noen. Forskningen til Geeta Gulati vil derfor komme flere grupper til gode. Selv mottok jeg høyeste dose, FEC100.


Herceptin
De som har HER2-positiv brystkreft er ekstra utsatt på grunn av ekstrabehandling med trastuzumab, også kjent som herceptin. Denne pasientgruppen får tett og grundig oppfølging i forhold til hjertet. Stråling
De aller fleste må igjennom stråleterapi. Har man spor av kreft i lymfene, eller du har fått brystbevarende operasjon så vil du mest sannsynlig måte igjennom denne delen. Jeg slapp siden jeg fjernet hele brystet og ikke hadde noe kreft i lymfene. Geeta Gulati forklarte oss nærmere her hva som skjer når man mottar stråling i området rundt hjertet. Kort fortalt kunne man få åreforkalkning før tiden. La oss forenkle fremstillingen, om du var utsatt for åreforkalkning som 60 åring kunne du i dette tilfelle få det allerede som 50 åring. Det er ingen absolutt, men en sjanse.  


Ingen kan spå framtiden
Jeg kan umulig vite om akkurat jeg vil være en av de som får oppleve denne senvirkningen, men slik er det med cellegiftbehandling. Senvirkninger kan dukke opp 10-30 år etter behandling. Blir vi noen sinne ferdig med å føle på hva kroppen har vært igjennom? Kanskje, kanskje ikke. Jeg velger å ta utfordringene som de faller, å ikke før. Men samtidig liker jeg å være bevisst på hva man kan forvente seg, hva man bør være ekstra obs på. 

Håper forskning skal gjøre hverdagen i mange år fremover tryggere for de som kommer etter oss. Vi må stå sammen, uavhengig av diagnose, støtte hverandre mot en bedre fremtid. En tryggere behandling med færre langsiktige bivirkninger. Neste gang du ser en rosa sløyfe, tenk på Geeta Gulati. Tenk på at hennes forskning ikke bare hjelper de med brystkreft, men mange med andre kreftdiagnoser.

Støtt kreftforskning!

Mvh

Mia


Linker til artikler rundt PRADA-studien og Geeta Gulati:

Les innlegget mitt fra oktober - Dette går rosa sløyfe pengene til - Forskning i Norge (PRADA-studien) (2015)

NRK - Norske forskere kan ha løst cellegiftproblemet (2016)

Onkonytt - Hjertestudie hos brystkreftpasienter (2015)

Tidsskrift for Den norske legeforening - Kan man forebygge hjertesykdom etter kreftbehandling? Med podcast (2013)

Tidsskrift for Den norske legeforening - Kardioprotektiv behandling ved adjuvant kreftterapi (2013)

Uniforum - Vann forskar Grand Prix og alle sine hjarte med hjartemedisin (2012)

#kreftsaken #geetagulati #kreftforskning #hjertesvikt #hjerteskade #cellegift #fec #ec #stråling #herceptin #kreft #brystkreft #pradastudien #hjertesorg #nyhet #forskninginorge #senskader #ettervirkning

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Mia - Alt annet enn A4

Mia - Alt annet enn A4

31, Tromsø

Er en gigantisk nerd som har levd et alt annet enn A4 liv! 4 august 2014 fikk jeg diagnosen trippel negativ brystkreft. Nå er kreften behandlet og livet skal taes tilbake! Har fjernet filteret og skriver om temaer som gjerne går usagt, som er tabu å snakke åpent om. Skriver fra levra, vær derfor forberedt på velvalgte ord og litt galgenhumor. Ta gjerne kontakt på ingebrigtsen.mia@gmail.com

Kategorier

Arkiv

hits