Verdens rikeste land har ikke råd til livsforlengende kreftmedisin!

Årets Rosa sløyfe har fokus på de som lever med metastatisk brystkreft, det vil si spredning til andre organer. Når man sier brystkreft tenker mange kun på brystet, men saken er den at noen dessverre får spredning, da kan trollet stikke til alle kriker og kroker i kroppen. Du kan da faktisk få brystkreft i lungen, skjelettet lever eller andre plasser i kroppen. 

Det finnes ingen kur. De som har metastatisk brystkreft lever med kreften. Det er denne gruppen som vet at livet er drastisk forkortet. Det er denne gruppen som vet at kreften kommer til å drepe dem.

Det er ofte de med hormonfølsom brystkreft som får spredning. Under hormonfølsom er det en gruppe som er ekstra utsatt, HER2-positiv, de har en sjelden og aggressiv type brystkreft. 

Nå er saken slik at det finnes en medisin ved navn Perjeta som kan gi disse damene 15,7 måneder lengre å leve! 15,7 måneder er ganske lenge når det er snakk om å leve. Medisinen er til de med HER2-positiv brystkreft, de som allerede lever med frykten for det sinna trollet som har inntatt kroppen deres.

I april 2014 skrev legemiddelverket om medisinen, og om en rabattavtale som var oppe til vurdering. Roche,  produsenten av medisinen tilbydde seg å ordne en rabattavtale med Norske sykehus.

«For å redusere prisen på behandlingen har legemiddelprodusenten Roche tilbudt helseforetakene en rabattavtale. Avtalen innebærer at sykehusene betaler for første delen av behandlingen, mens Roche betaler for videre behandling for de pasientene som har god effekt.»

Som man kan se på datoen til artikkelen, og hvor vi er nå. Så er saken slik at det ble nei til medisinen, kvinnene får ikke livsforlengende. Norsk legemiddelverk har dømt disse kvinnene til døden 15,7 måneder før tiden! 

Den siste tiden har det vært flere artikler angående Perjeta, kvinner som står frem. Kvinner som ber på sine knær, som i bunn og grunn sier -Du kan ikke redde meg, men du kan gi meg mer tid. Mer tid sammen med mine kjære, mine barn, min familie. Tid er alt de ber om, 15,7 måneder mer. Du, som kanskje er frisk, tenk litt på det, hva ville den tiden betydd for deg om du visste at du kom til å dø? 

Noen får ikke livsforlengende medisin.

Andre igjen får livsforlengende.

Alle land i vest-Europa med unntak av tre Portugal, Sveits og Norge er det en selvfølge å få denne medisinen. Hvorfor sløse mer tid på ytterligere studier, når damene trenger medisinen, i dag! Kan man ikke se til resultater i andre land? Vi trenger ikke se langt, Danmark og Sverige har medisinen!

Lise Askvik (fra Meggene på P4) vant saken angående hurtigere brystrekonstruksjon, nå roper hun ut for denne saken også. Jeg stiller meg bak, å roper sammen med henne og mine medsøstre!


Gå inn på Lise Askviks facebookside å klipp/lim (eller skriv ditt eget).

Perjeta er oppe til ny vurdering, det gjelder å rope høyt nå slik at de snur på flisa å godtar medisinen i Norge! Jeg har skrevet mail! Gjør det du også! Det er fire stykker i dette landet som man må overvinne, tenk på det! Kun fire personer som kan si nei eller ja til å la damene få leve 15,7 måneder lengre.

For to dager siden skrev jeg et sinna innlegg angående ei som stilte seg negativ til Rosa sløyfe, "Hvorfor hater de rosa sløyfe?". Det ble ganske hett i kommentarfeltet til artikkelen, også etter at jeg skrev bloggen. Her er en del av en samtale som jeg fant veldig kynisk, og direkte ond mot den som skriver. Har valgt å sensurene skriveren, men ikke forfatteren av artikkelen. Her bommer hun totalt. Da Rosa sløyfe i år dreier seg akkurat om de som har metastatisk brystkreft. Det er ingen konkurranse!

All kreft er dritt, uansett hvor i kroppen den befinner seg! Men å påstå at de med brystkreft fint kan leve med kreften, er ren idioti! Alle med metastatisk brystkreft vet de kommer til å dø av kreften. De vet de ikke får et langt liv. Og nå blir de på toppen nektet livsforlengende medisin! Selvfølgelig kjemper rosa sløyfe for sine egne! Og jeg stiller meg gledelig bak mine medsøstre å kjemper sammen med dem! Som hun skriver til Røtterud, «Det er ikke sånn at "brystkreftmidlene" stoppes når kreften beveger seg ut fra brystet». Det virker som mange tenker/tror at brystkreft befinner seg kun i puppen, det er ikke tilfellet. Søstersvulster kan oppstå i hele kroppen! Det er da man har grad 4, metastatisk brystkreft, også kjent som spredning/fjernspredning. 

Her kan du lese Kathrine Dahle Wavolds historie om hvordan det er å leve med uhelbredelig brystkreft.

Ja til livsforlengende behandling for metastatiske brystkreftpasienter! Høie, få fingeren ut!

Sinna, frustrert og engasjert hilsen

Mia


 #brystkreft #verdensrikesteland #norge #helsenorge #bøddelforum #metastatisk #roche #perjeta #livsforlengende #medisin

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Mia - Alt annet enn A4

Mia - Alt annet enn A4

31, Tromsø

Er en gigantisk nerd som har levd et alt annet enn A4 liv! 4 august 2014 fikk jeg diagnosen trippel negativ brystkreft. Nå er kreften behandlet og livet skal taes tilbake! Har fjernet filteret og skriver om temaer som gjerne går usagt, som er tabu å snakke åpent om. Skriver fra levra, vær derfor forberedt på velvalgte ord og litt galgenhumor. Ta gjerne kontakt på ingebrigtsen.mia@gmail.com

Kategorier

Arkiv

hits